LEVE LIVET - Livsglede og livskraft

ET PRAKTISK KURS FOR Å FREMME EGEN LIVSGLEDE OG LIVSKRAFT! Er du klar for større livsglede?

Retreat:  (torsdag kveld, fredag, lørdag og søndag)

Kurshelgen vies i sin helthet til ressurser som skaper livsglede og livskraft. Vi skal se på hva som kjennetegner ressurser og hvordan hver og en av oss kan bruke ulike verktøy for å hente frem ressurser og egenskaper når vi trenger det. Kurset gir umiddelbare resultater i form av økt livsglede og livskraft. Er du klar?

Kurset Livsglede og Livskraft fokuserer på hvordan du kan øke disse ressursene i livet ditt i dag og oppnå mer Livsglede og større Livskraft. Kurset består av teori, øvelser for å klargjøre (hva er livsglede for deg), og øvelser for å hente frem ressurser.

Kurset fokuserer på hvordan vi skaper følelser og tanker og gir teknikker på hvordan du kan endre disse. Kristine forklarer hvordan tanker, følelser, ord og kropp påvirker hverandre og gir innblikk i metoder som viser hvordan vi nettopp kan bruke tanker, følelser, kropp og ord for å skape livsglede og livskraft. Kristine håper å inspirere deltakerne til å lage en plan for livsglede og livskraft samtidig som hun presenterer noen nøkler som kan hjelpe dem på vei. Kurset er praktisk og konkret lagt opp med variasjon: teori, øvelser og meditasjon. Øvelsene er både individuelle og i grupper. Det er helt frivillig å delta på de ulike øvelsene. Øvelser vil involvere kroppen, stemmebruk, indre bilder, følelser og sensasjoner i kroppen. Øvelsene gir metoder for hvordan du bruker disse elementene for å skape det du vil ha (livsglede) og mindre av det du ikke vil ha (for eksempel sinne).

Når vi blir bevisste hva som skjer i tanker, følelser og kropp og får redskaper til å styre disse får vi en styrt selvutvikling. Vi får mulighet til å ta ansvar for eget liv og hvordan vi har det. I det øyeblikket vi er villige til å påta oss dette ansvaret vil livskraften øke betraktelig. Vi bestemmer selv hvor vi styrer skuta og overlater ikke til tilfeldighetene eller andre hva livet vårt skal romme.

Nøklene for endring som presenteres på kurset kan brukes på andre områder også, ikke bare for å øke livsglede og livskraft.

VIL DU & VÅGER DU - JA SÅ FÅR DU!

Det blir en glad helg med fokus på muligheter!

 

PRAKTISK INFORMASJON

Når: 

Kurset går over 4 dager, torsdag kveld, fredag, lørdag og søndag. Torsdag: innlosjering og bespisning kl 16-18. Kurset starter kl 18 på torsdag og avsluttes søndag kl: 15

Kurset holdes på Nøtteøy i Vestfold. (Det er hund og katt på lokasjonen så ta forhåndsregler hvis du er allergisk).

Pris: Kr: 3500, inkluderer enkel mat og overnatting i flermannsrom

 

Har du spørsmål angående kurset er du velkommen til å ringe Kristine Stray-Knudsen (Tlf: 917 85 233) eller e post kristine@lifemagic.no